Når udvikling og ledelse skal fungere i praksis

Udvikling

Troværdig identitet skaber grundlaget for en god udvikling og ledelse i forhold til kollegaer, kunder og borgere.

Følgende handlinger optimerer udviklingsprocessen:

  • Ærlig og præcis ledelse
  • Kommunikation og dialog
  • Meddelsomhed
  • Overblik og koordinering
  • Mødedisciplin
  • Individuelle målsætninger
  • Fælles værdier og handlinger
  • Simpel strategi og planlægning
  • Kreativitet og løsninger

Læs mere i fagbogen: Fra Start til Styr på Virksomheden.

Vækst med Identitet
(klik her)